Voor inwoners van Hendrik Ido Ambacht, met een indicatie Huishoudelijke Ondersteuning, wordt voor WaST een eigen bijdrage van €… gevraagd.